Vullen

Wanneer u een gaatje heeft merkt u dat soms doordat u last krijgt van gevoeligheid bij het eten van zoete dingen of door spontane pijn. Het kan ook dat het gaatje klachtenvrij aanwezig is maar wel zichtbaar is op een controlefoto. Om te voorkomen dat er klachten ontstaan en grote behandelingen noodzakelijk worden dienen deze in een vroeg stadium behandeld te worden.

De tand of kies wordt hierbij zo minimaal mogelijk beslepen waarna deze wordt gevuld met een wit vulmateriaal. Zonodig doen we dit onder verdoving.