Endo

Er zijn 3 redenen waarom het noodzakelijk is een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. De zenuw is pijnlijk ontstoken, de zenuw is afgestorven en de kaak rondom de wortel is ontstoken of de tand of kies is zover afgebroken dat deze niet meer kan worden hersteld zonder steun te vinden in het wortelkanaal.

Voor een wortelkanaalbehandeling wordt u altijd verdoofd. Aan de bovenkant van de tand of kies wordt een klein gaatje gemaakt zodat de wortelkanalen van bovenaf kunnen worden gereinigd. Omdat het zoeken en reinigen van de kanalen een minutieus werkje is voeren we deze behandeling altijd uit met de behandelmicroscoop. De kanalen worden opgezocht, gereinigd en gevuld. Daarna wordt de kies weer gevuld met wit vulmateriaal. Als er al een grote vulling aanwezig is krijgt u het advies een kroon te laten plaatsen na het afronden van de wortelkanaalbehandeling.

Soms moet de behandeling in 2 afspraken worden afgerond, bijvoorbeeld als u komt voor een spoedbehandeling of als de kanalen niet meteen kunnen worden gevuld.

Na een wortelkanaalbehandeling kunt u de eerste dagen wat napijn en lichte zwelling ervaren.