Afspraak

Behandeling vindt alleen op afspraak plaats. Wij verzoeken u tijdig voor uw afspraak aanwezig te zijn.

 

Afspraak annuleren of wijzigen

Wanneer u een afspraak wilt annuleren of verplaatsen dient u dit minstens 24 uur van tevoren persoonlijk of telefonisch kenbaar te maken teneinde kosten voor de gereserveerde tijd te vermijden. Annuleringen via de email kunnen wij niet verwerken. Afspraken op een maandag dienen uiterlijk 12:00u., de vrijdag voorafgaand aan de behandeling, geannuleerd te worden.

 

Agressie, discriminatie en/of ander ongepast gedrag

Bovenstaande wordt in de praktijk niet getolereerd en resulteert in directe uitschrijving.

 

Begroting

Bij behandelingen vanaf €250 ontvangt u van ons een begroting.

 

Contante betaling

Bij betalingsproblemen of patiënten die onder bewindvoering staan, behandelen wij alleen tegen contante betaling.

 

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs, uw zorgpas en indien van toepassing een uitdraai van uw medicatie door uw apotheek mee te nemen.

 

Mobiele apparatuur

Wij verzoeken u uw mobiele electronische apparatuur uit te schakelen of op stil te zetten zodra u in de behandelkamer bent. 

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft verzoeken wij u deze tijdig aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er altijd naar streven om klachten in onderling overleg naar tevredenheid af te handelen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met deze uitkomst dan kunt u uw klacht aanhangig maken bij de geschillencommisie van de KNMT.

 

Niet nagekomen afspraak

Helaas zijn wij genoodzaakt de verloren stoeltijd vooroorzaakt door het niet nakomen van een afspraak in rekening te brengen. Het tarief bedraagt €25 per kwartier. Bij drie opeenvolgende niet nagekomen afspraken volgt er uitschrijving.

 

Noodzakelijke behandelingen

Onder noodzakelijke behandelingen verstaan wij behandelingen die gericht zijn op het caries- en/of ontstekingsvrij maken van het gebit. Wij kunnen geen behandelrelatie met u aangaan wanneer er dergelijke behandelingen noodzakelijk zijn en u geen wens heeft deze behandelingen te laten uitvoeren.

 

Spoed binnen de openingstijden van de praktijk

Wanneer u voor 10:00u belt kunnen wij u, afhankelijk van de noodzaak, vaak nog dezelfde dag zien voor een consult. Wij zijn bereikbaar onder 0548 65 60 50.

 

Spoed buiten de openingstijden van de praktijk

Wij zijn aangesloten bij Tandarts Post Twente. Zij zijn bereikbaar onder 053 79 200 40.

 

Tanden poetsen

Wij verzoeken u uw tanden te poetsen alvorens u voor een controle of behandeling bij ons in de praktijk komt.

 

Uitloop

Door het verlenen van spoedeisende hulp kan het helaas voorkomen dat u niet op uw afgesproken tijd of door de behandelaar van uw keuze behandeld wordt. Wij proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken, we vragen hiervoor om uw begrip.

 

Uw eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter.

 

Voorschot

Bij uitgebreide behandelingen kunnen wij u om een voorschot vragen.

 

Wijzigingen in gegevens

Wij verzoeken u wijzigingen in adressering, contactgegevens, zorgverzekering, gezondheid en medicatie zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.