Orthodontie

Wanneer gezonde gebitselementen niet op de juiste plek in de tandboog staan kan het nodig zijn deze weer op de juiste plek te begeleiden. In veel gevallen kan dit met een onzichtbare beugel. Wij werken met de aligners van SureSmile. Dit systeem gebruikt verschillende aligners in oplopende sterkte zodat de krachten die nodig zijn voor tandverplaatsing heel geleidelijk worden toegepast.

Alvorens een behandeling te starten worden er diverse lichtfoto's van uw gebit en uw gezicht, een rontgenfoto van uw beide kaken en een digitale mondscan gemaakt. Ongeveer 2 weken later is er een digitale gebitssimulatie vervaardigd van uw gehele behandeltraject. U kunt iedere fase tijdens de behandeling en het eindresultaat van tevoren bespreken met uw tandarts. Desgewenst krijgt u de simulatie via email toegezonden zodat u thuis rustig de keuze tot het wel of niet starten van een eventuele behandelng kunt maken.

De behandelduur is sterk afhankelijk van de situatie en kan varieren van enkele maanden tot 18 maanden.