Paro

Niet alleen gaatjes zijn een gevaar voor het behoud van het gebit, ook ontstekingen van het tandvlees en het kaakbot kan tot verlies van tanden en kiezen leiden. Een kaakbotontsteking resulteert in verlies van kaakbot waardoor uw tanden of kiezen uiteindelijk zelfs verloren kunnen gaan. Kaakbotverlies kan ontstaan doordat er langdurig sprake is van een tandvleesontsteking. Door zelf actief te zorgen voor een goede mondhygiëne helpt u zichzelf hiertegen te beschermen, echter dit is niet altijd voldoende.

Behandeling is er op gericht het ontstoken weefsel te verwijderen, de tanden en kiezen te reinigen en een gebitssituatie te creëren die optimale dagelijkse reiniging door u zelf toestaat. De behandeling bestaat uit meerdere afspraken. Allereerst wordt er een startmeting uitgevoerd, vervolgens wordt het gebit in 1 of meerdere sessie gereinigd. Hiervoor wordt u verdoofd zodat u geen pijn ervaart. De eerste dagen na de behandeling kunt u wel wat napijn en lichte zwelling ervaren. Na maximaal 6 maanden doen we een tweede meting, de evaluatie. Dan beoordelen we of u de reiniging thuis optimaal kunt uitvoeren en of de ontstekingen verdwenen zijn.

In complexe situaties verwijzen we u door naar een gespecialiseerde kliniek voor behandeling van het tandvlees.