Tarieven

Wij hanteren de door de Nederlandse Zorgautoriteit voorgeschreven tarieven. Een overzicht van alle tarieven kunt u vinden op de website tandarts.nl.


Begroting

Voorafgaand aan een behandelingen van minimaal €250 zullen wij u altijd een begroting toesturen welke u voor kunt leggen aan uw zorgverzekeraar. Deze kan u dan informeren over de eigen bijdrage in de voorgenomen behandeling. Wij verzoeken u deze begroting ondertekend mee te nemen ten tijde van de behandeling.


Facturering

Infomedics verzorgt de facturering van de in onze praktijk uitgevoerde behandelingen.